Ajánlás a gyermekek otthoni tanulásához

A tanulási eredményeket nagyban befolyásolják a külső körülmények:

- Kellemes tanulási hely, helyes szokásrend a tanuláshoz

- Tanulási sorrend (pl. könnyű, nehéz, eltérő, könnyű, először a szóbeli, majd az írásbeli)

- Napirend, rend az íróasztalon, táskában, fiókokban, polcokon, a környezet rendje

- Helyes testtartás, a megfelelő szemtávolság  (40-50 cm a könyvtől, füzettől), szemtorna

- Csend, háttérzaj zavaró hatása (zene, TV)

- Jó világítás

- Jó időbeosztás, időterv készítése

- Hideg és meleg hőmérséklet kedvezőtlen hatása

- Pihenőidők beiktatása

A tanulási eredményeket befolyásoló belső vagy biológiai feltételek

- Megfelelő mennyiségű oxigén kell a tanuláshoz!

- Teli gyomorral, éhesen nem lehet tanulni!

- Igyanak elegendő vizet!

- Fáradtan, álmosan, betegen nem lehet tanulni!

- Az akarat edzhető! Cél és elhatározás kell hozzá!

- A képességek fejleszthetők.

- A siker az önmagukhoz mért fejlődés.

- Meghatározó a tanulásban az önismeret és az önbizalom.

Tanulási technikák

Önálló tanulás technikája (Tanulói típusok figyelembevétele)

- Az órán hallottak átgondolása, előzetes ismeretek számbavétele (vázlat, ábrák stb.)

- Tájékozódó olvasás (Olvassák egyszer végig az anyagot, figyeljenek a kiemelésekre, idegen szavakra!)

- Próbafelmondás saját szavakkal (vázlat segítségével)

- Összevetés a szöveggel (Mit hagytam ki?)

- Újraolvasás

- Ismételt felmondás

Verstanulás (Memoriterek tanulása)

- A vers többszöri elolvasása

- Versszakonkénti tanulás (ha lehet, a versszakokhoz rajz, emlékeztető piktogram készítése)

- Versszakok összekötése, gyakorlása

- Gyakorlás naponta (Ne egyszerre akarja megtanulni, többször, keveset gyakorolja!)

Idegen nyelvek tanulásának technikája

- A szöveg egyszeri olvasása

- Új szavak szótárba írása

- Szókártyák készítése (szemmagasságba kitűzése, zsebbe helyezése stb.)

- Magnetofonra szavak, szövegek mondása

- Minden nap legalább 10 perc gyakorlás

Matematikai szöveges feladat megoldása

- A feladat olvasása, értelmezése

- Adatok lejegyzése rajzzal, jelekkel

- Feladatterv készítése, nyitott mondat

- Eredmény és becslés összevetése

- Műveletek ellenőrzése

- Szöveges válasz

Hits: 1366

Akkreditált Kiváló Tehetségpont

Ökoiskola