Étkezéssel kapcsolatos tudnivalók

Étkeztetéssel kapcsolatos tudnivalók

Számla ismertető a megújult számlaképekhez

 

A 2016/2017-es tanévben továbbra is a DÓHSZK Étkezési Csoport végzi az étkeztetéssel kapcsolatos ügyintézést. Étkezés megrendelések, lemondások, étkezési díjkedvezmények rögzítését a számlázást és a befizetések ellenőrzését.

Az étkeztetést a  Sodexo Magyarország Kft. végzi. Feladata továbbá a kártyás, illetve készpénzes étkezési térítési díjak beszedése.

 

A DÓHSZK Étkezési Csoportjának és a készpénzes, illetve bankkártyás befizetés helyszíne:

2120 Dunakeszi, Vasút u.11.

 

Sodexo pénztár nyitva tartása

 

Hétfő: 9.30 – 18.00

Kedd: 7.00 – 15.30

Szerda: 9.30 – 18.00

Csütörtök: 7.30 – 15.30

Péntek: 7.30 – 11.45

DÓHSZK Étkezési Csoport

Hétfő: 7.00 – 18.00

Kedd: nincs ügyfélfogadás

Szerda: 7.00 – 16.00

Csütörtök: nincs ügyfélfogadás

Péntek: 7.00 – 12.00

Sodexo ebéd idő: 12.00-12.20

 

Elérhetőségek:

 

*                       Sodexo Iroda, pénztár:

 

     06-70/442-3069

 

*                       DÓHSZK Étkezési Csoport:

 

   06-70/699-4970, mely számra sms-t is küldhetnek (foglalt vonal esetén is)

    06-27/504-022

 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Étkezést lemondani és megrendelni minden esetben az étkezés igénybevételét megelőző munkanap reggel 09:00 óráig lehet megtenni a DÓHSZK Étkezési osztályán a fent leírt elérhetőségek egyikén.

 

Dunakeszi Étkeztetés Szülői felület: gyermeke megrendelt ékezési napjainak lemondását kezelheti, ellenőrizheti a felületen, valamint gyermeke étkezési számláival, befizetéseivel és minden, az étkeztetéssel kapcsolatos információkat tartalmazó aktív felület.

 

Amennyiben gyermeke étkezését véglegesen meg kívánja szüntetni, azt jelezni köteles a DÓHSZK Étkezési Csoportnál írásban vagy személyesen.

 

Az étkezési díjkedvezményt igazoló dokumentumot vagy nyilatkozatot minden esetben be kell mutatni ügyfélszolgálati időkben a DÓHSZK Étkezési Csoportnál, vagy ha az adott igazolásnál elegendő, elküldeni az e-mail címünkre (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.).

 

 

Az étkezés térítési díjak befizetési határideje a tárgyhónapot megelőző hónap 20. napja.

 

Általános Iskolai étkezés díjai:       Tízórai:   120,- Ft

Ebéd:      450,- Ft

Uzsonna: 120,- Ft

Napközis ellátás: 690,- Ft

 

Bankszámla szám iskolás gyermekek étkezési díjainak befizetésére:   

11784009-15799751-02130000

Kedvezményezet: DÓHSZK

Közlemény rovatba írandó: befizető azonosító ( az étkezési számla alján található), gyermeke neve, osztálya , intézménye.

Tisztelt Szülő, Gondviselő!

 

Kérjük, kövesse figyelemmel gyermeke(i) étkezési számlájának befizetési határidejét.

A késedelmes, határidőn túli befizetők a számla kiegyenlítést minden esetben jelezni és igazolni kötelesek a DÓHSZK Étkezési csoportjánál személyesen, vagy e-mailben, befizetési vagy átutalási bizonylattal.

Befizetési határidőn túl, minden esetben a befizető kötelezettsége jelezni a késedelmes befizetést. Ez annak érdekében lényeges, hogy az étkezési csoport minél gyorsabban tudjon intézkedni az étkezés megrendelése ügyében.

A DÓHSZK az étkezési megrendelések teljesítését, a határidőig befizetett, pontos összegű és hivatkozású, megfelelő számlaszámra indított utalások lekönyvelésével garantálja.

Azon gyermekek számára, akiknek számlakiegyenlítése nem történt meg igazoltan két nappal a tárgyhónap megkezdése előtt, csökkentett tartalmú szolgáltatást biztosítunk mindaddig, míg szülő/ gondviselő nem jelzi a DÓHSZK Étkezési csoportjának fent említett elérhetőségein és módon a tartozás kiegyenlítését. Késedelmes számla kiegyenlítés esetén a teljes tartalmú szolgáltatás megrendelését a beérkezés sorrendjében dolgozzuk fel, a mindenkori megrendelési határidőkkel számolva, de legkésőbb a bejelentést/igazolást követő harmadnap.

Amennyiben szülő/ gondviselő nem jelzi a számla kiegyenlítését, nem egyenlíti ki gyermeke étkezési számláját:

A csökkentett tartalmú szolgáltatást tárgy hónapban biztosítjuk, azután étkezési megrendelését töröljük.

Kérjük a Szülőt/Gondviselőt, hogy gyermeke étkezési megrendelésének megszüntetését ne a számlája nem kiegyenlítésével, ráutaló magatartással fejezze ki, hanem írásban vagy személyesen jelezze a DÓHSZK Étkezési csoportjánál!

Valamint ez úton hívjuk fel a Szülő/Gondviselő figyelmét, hogy amennyiben gyermeke(i) az intézményből távozik, azt is jelezni köteles a DÓHSZK Étkezési Csoportjánál!

Üdvözlettel,

Dunakeszi Óvodai és Humán Szolgáltató Központ és Könyvtár Étkezési Csoport

A 9. melléklet a gondozásban lévő gyermek 100%-ban támogatott étkezéséhez, amely bármilyen közoktatási intézmény esetén támogatott étkezést biztosít.

 A "Szakorvosi igazolás"-t szakorvos állíthatja ki, mely alapján a gyermek étkezési díjának 50%-os támogatása igényelhető. A benyújtás másnapjától érvényesíthető a kedvezmény, illetve, amennyiben folytatólagosan került kiállításra, akkor a kezdő dátumtól.

Nyilatkozat 3gy iskolai: a 3 vagy több gyermekes családoknak az iskolai étkezés 50 %-ban támogatott étkezéséhez szükséges kitölteni. A benyújtás másnapjától állítható be a kedvezmény. Amennyiben a harmadik gyermek újszülött, annak születést követő hónap első napjától állítható be a kedvezmény, amennyiben szülő ez időpont előtt leadja az igénylést.

Az Étkezői adatok változását bejelentő adatlapon a szülő személyes adatok változását tudja bejelenteni (pl: lakcím, e-mail cím, telefonszám)

Az Év közbeni módosítás adatlapon étkezés típust lehet módosítani(ebéd, tízórai, uzsonna) vagy az étkeztetés  végleges lemondását bejelenteni.

 

 

Hits: 7984

Akkreditált Kiváló Tehetségpont

Ökoiskola